Ερωτήματα Καρμοίρη για τα θαλάσσια μπάνια του ΚΑΠΗ

Τα κάτωθι ερωτήματα σχετικά με τα θαλάσσια μπάνια του ΚΑΠΗ Δήμου Σπάρτης κατέθεσε προς τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας κ. Θεμιστοκλή Πατσιλίβα ο δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σπάρτης κ. Γιάννης Καρμοίρης:

«κ. Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν είναι στις αρμοδιότητες-υποχρεώσεις των υπαλλήλων του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” να συνοδεύουν τα μέλη του “ΚΑΠΗ” σε εκδρομές-θαλάσσια μπάνια που διοργανώνει το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης για τα μέλη του “ΚΑΠΗ”.

Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν θα καταλογιστούν ευθύνες σε υπαλλήλους σε περίπτωση πιθανού ατυχήματος –γεγονός το οποίο απευχόμαστε– σε μία τέτοια εκδρομή.

Για τους “Ενωμένους Πολίτες Δήμου Σπάρτης”

Γιάννης Καρμοίρης, Δημοτικός Σύμβουλος Σπάρτης»