Συνεδρίαση Δ.Σ. Σπάρτης Στις 7-8-2017

Με 22 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Μπορείτε να δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση ΕΔΩ

Τα θέματα της πρώτης συνεδρίασης του Αυγούστου είναι τα κάτωθι:

1ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κυριάκο Στρίφα (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

2ο Ανάκληση της υπ΄αριθ.272/17-07-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Σπάρτης» – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Σπάρτης» – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής – Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο Περί αδελφοποίησης του Δήμου Σπάρτης με το Δήμο Le Plessis-Trevise – Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

6ο Έγκριση της αριθ.88/2017 κυκλοφοριακής μελέτης: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 25η Αυγούστου 2017 για διευκόλυνση διεξαγωγής «Λεύκης Νύχτας», εντός της πόλης της Σπάρτης» – Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Εξέταση αιτήματος του κ.Ζαΐμη Παναγιώτη του Ιωάννη περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση χρήσης γης σε ακίνητο επί της οδού Ορθίας Αρτέμιδος αρ. 180 στη Σπάρτη [ΟΤ 76] – Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για Σίτιση Μουσικού Σχολείου έτους 2017 – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της ομάδας 4 « Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής», λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της γενικότερης προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017», χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αριθ. 2/2017 μελέτης – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Δήμου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2017-2018 – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συμβάσεων προμηθειών σίτισης Μουσικού Σχολείου Σπάρτης, αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Σπάρτης, για το σχολικό έτος 2017- 2018 – Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

12ο Περί διατηρήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κων/νου Παλαιολόγου και Ευαγγελιστρίας της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών – Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Περί εγκρίσεως Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

14ο Περί έγκρισης βεβαίωσης εργασιών για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο « Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης» – Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Διαγραφή οφειλών – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν την Εμποροπανήγυρη – Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας επιμόρφωσης υπαλλήλου – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών διαμονής και διατροφής της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Ι.ΚΕΡΧΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Περί έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ» – Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Τσιγκανέ Παναγιώτη – Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος