Άκυρες όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπαρτής σχετικά με την ανέγερση κτιρίου Νηπιαγωγείου στη Σπαρτή

Κατάθεση επιστολής Καπετανάκη Σαράντου, Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης κατά της την συνεδρίαση της 8-8-2017, σχετικά με την ακύρωση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»

«κύριε Πρόεδρε,
κύριοι συνάδελφοι,

Μετά την ακύρωση των αποφάσεων με αριθμό 142,173/2017 της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίες βασίζονταν σε μη νόμιμες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την ανέγερση νηπιαγωγείου εκπροσωπώντας και τους συναδέλφους Βλήτα Νικόλαο και Καρμοίρη Γιάννη έχω να σας επισημάνω τα εξής:

για παρόμοια θέματα
1) να επιστήσουμε στους υπηρεσιακούς παράγοντες της τεχνικής υπηρεσίας, της οικονομικής υπηρεσίας, διοικητικών υπηρεσιών (γραφείο προγραμματισμού, γραφείο δημάρχου κ.λ.π) οι εισηγήσεις τους να είναι θεμελιωμένες σύμφωνα με τον νόμο

2) και κυριοτέρον να υπάρχει οπωσδήποτε η σύμφωνη γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου να διαφυλάξουμε το κύρος μας σαν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας

με εκτίμηση,
Καπετανάκης Σαράντος
Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σπαρτής»