Συνεδρίαση του Δ.Σ. Σπάρτης στις 30-4-2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου στην κεντρική Πλατεία της Σπάρτης με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μπορείτε να δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση ΕΔΩ

Στη συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1ο Περί Ανακήρυξης σε Επίτιμο Δημότη Δήμου Σπάρτης του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ.Ευσταθίου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Περί Ανακήρυξης σε Επίτιμο Δημότη Δήμου Σπάρτης του Frank Miller
Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

3ο Ενημέρωση σχετικά με την ανάθεση μελέτης ανέγερσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Αίτημα πολιτών για λειτουργία λαϊκής αγοράς στην πλατεία «ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ» στο Νέο Κόσμο Σπάρτης.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο Περί αγοράς εκτάσεως/σεων για Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ)
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

6ο Αποδοχή συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

7ο Περί αποδοχής από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους έτους (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2018 στους Δήμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018
Εισηγητής: κ.Νικόλαος Φλώρος

9ο Συνδιοργάνωση έκθεσης έργων μαθητών του ΕΠΑΛ με τίτλο «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουμουνδούρος

10ο Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Κ.Α. 10-6162.004 με τίτλο «Φιλοξενία ιστοσελίδων» αναφορικά με τουριστική ιστοσελίδα Δήμου Σπάρτης (www.exploresparta.gr)
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Περί εγκρίσεως δαπάνης για τη «Φιλοξενία Αντιπροσωπείας της Γαλλικής πόλης Le Plessis Trevise» – Ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Περί τροποποίησης Α.Δ.Σ. 606/27-12-2017 για ανανέωση σύμβασης συνεργασίας Δήμου – ΕΕΑΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

13ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος (1ο παραδοτέο) της υπηρεσίας με τίτλο: “Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία Πάρκου Σπαρτάπολις”
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

14ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την εγγραφή ποσού 800.000 ευρώ από την χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ΤΠΔ
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Έγκριση της αριθ.9/2018 απόφασης του Δ.Σ. Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθ.8/2018 ΑΔΣ όσον αφορά την ψήφιση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Σάββας Βελισσάρης

17ο Διόρθωση της 151/18-4-2018 ΑΔΣ σχετικά με έγκριση μελέτης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

19ο Ανάκληση Απόφασης Δ.Σ. περί παράτασης σύμβασης “Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης” έτους 2017-18
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

20ο Τροποποίηση της αριθ.119/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού σχολείου Θεολόγου»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

21ο Τροποποίηση της αριθ.120/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Δωρεάν παραχώρηση ή μη Πνευματικού κέντρου Θεολόγου»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

22ο Αποδέσμευσης πίστωσης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

23ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή νερατζιών»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

24ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «καθαρισμός οδικού δικτύου Λογγάστρας λόγω κατάπτωσης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

25ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

26ο Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

27ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Μολάων», αναδόχου ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

28ο Έγκριση της αριθ.32/2018 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Ρύθμιση στάθμευσης οχημάτων σε τμήμα της Ε.Ο. Σπάρτης Μυστρά – εντός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Μυστρά»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

29ο Έγκριση της αριθ.29/2018 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε οδούς στην Τ.Κ. Πελλάνας»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

30ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Αμοιβές κτηνιάτρων’’
Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

31ο Περί έγκρισης αιτήματος αναδόχου για τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια φωτογραφιών/διαφημιστικών βίντεο/τουριστικού εντύπου
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

32ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2017», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

33ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε. Πελλανας 2017», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

34ο Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

35ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

36ο Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δούνιας

37ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος