Εγκατάσταση εργολάβου στον κόμβο της νοτιάς εισόδου της Σπάρτης

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00 μ., η εγκατάσταση εργολάβου στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή κόμβου ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των